Портфоліо ЗОШ І-ІІ ступеня с.Вічині

 

РОЖИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ

 

Н А К А З

 

 22 березня 2016 року                    м. Рожище                                      № 48

 

 

Про підсумки проведення державної

атестації у загальноосвітній

школі І-ІІ ст. с. Вічині

 

Відповідно до Плану проведення державної атестації загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району на 2016-2024 роки, затвердженого наказом відділу освіти та молоді райдержадміністрації від 11.01.2015 № 8 «Про затвердження плану державної атестації закладів освіти району» у період 15 по 29 лютого 2016 року проведено атестаційну експертизу ЗОШ І-ІІ ст. с. Вічині. Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 11 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності школи згідно з робочою програмою, підготували висновки та пропозиції експертної комісії щодо наслідків атестаційної  експертизи (додаються).

        Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує на належному  рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України. Проведена значна робота зі створення умов для здобуття базової загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної, спортивної та технічної бази школи.

        Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу. Експертиза навчальних досягнень учнів у розрізі навчальних предметів показала переважно середній та достатній рівні.

У школі забезпечується належний стан навчальних та допоміжних приміщень.

Атестаційна експертиза загальноосвітнього закладу показала, що директор закладу та його заступник  відповідають займаним посадам.

За результатами голосування членів експертної комісії прийнято одноголосно рішення про визнання ЗОШ І-ІІ ст. с. Вічині атестованою (протокол засідання експертної комісії від 10.03.2016).

       Виходячи із вищевказаного та керуючись наказом   Міністерства освіти і науки  України  від 30.01.2015 №67 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та  позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого  у Мінюсті  України  14.02.2015  № 173/26618

 

НАКАЗУЮ:

 

1.           Висновки та пропозиції експертної комісії за наслідками атестації загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Вічині затвердити.

2.           Визнати атестованою загальноосвітню школу І-ІІ ст. с. Вічині.

3.           Головному спеціалісту відділу освіти та молоді райдержадміністрації Сасовській О.О. довести цей наказ до відома директора ЗОШ І-ІІ ст. с. Вічині та розмістити його на офіційному веб-сайті відділу освіти та молоді.

4.           Директору ЗОШ І-ІІ ст. с. Вічині Матвійчуку В.В.:

1)           Результати державної атестації довести до відома працівників навчального закладу та батьківської громадськості, оприлюднити на офіційному веб - сайті школи.

2) Забезпечити виконання рекомендацій у терміни, встановлені у висновку державної атестації школи. 

3) До 22.03.2017 року інформувати відділ освіти та молоді райдержадміністрації про проведену роботу на виконання пропозицій атестаційної комісії.

5.           Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. начальника                                              В. МАСЮК      

 

Сасовська 21 283